23/10/2020

Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thành công?

Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, chuyển đổi số là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Các doanh nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” vào thời đại kỷ nguyên số, họ hiểu rằng nếu đứng ngoài vòng, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng bị thất bại.

Chuyển đổi số là gì?

Khó có định nghĩa cụ thể và rõ ràng nào cho chuyển đổi số, vì ở mỗi lĩnh vực khác nhau chuyển đổi số sẽ được định nghĩa theo những cách khác nhau.

Chuyển đổi số – Xu hướng tất yếu trong Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Nguồn: ST

Tuy nhiên, để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất thì chuyển đổi số là quá trình sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để tạo mới hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và sự thay đổi của thị trường. Sự làm mới cách thức kinh doanh trong thời đại kỹ thuật số được gọi là chuyển đổi số.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, chuyển đổi số thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ra sao?

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang dần bước vào chuyển đổi số, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh các ngành như tài chính, du lịch, giao thông,… Chính phủ và chính quyền các cấp đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Hơn 30 thành phố cũng định xây dựng Smart City với các nền tảng công nghệ mới.

Mô hình SMART CITY của TP. Hà Nội. Nguồn: ST

Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc chuyển đổi số diễn ra ở Việt Nam vẫn khá chậm chạp do nhiều nguyên nhân như: thiếu kỹ năng số và nhân lực, thiếu nền tảng công nghệ thông tin đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số, thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các cách thức về văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp vẫn là những điểm yếu trong công cuộc chuyển đổi số.

Cụ thể, theo thống kê của Phòng Thương Mại và Công nghệ Việt Nam (VCCI), cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế, có 80% đến 90% máy móc sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, gần 80% là những công nghệ cũ đến từ thập niên 1980-1990.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cuộc tấn công của dịch bệnh Covid-19 cùng với các lệnh giãn cách xã hội đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận ra vai trò ngày càng quan trọng của chuyển đổi số. Theo khảo sát của Bộ Công Thương, có tới 16/17 ngành khảo sát đang có mức độ sẵn sàng thấp trước xu hướng tham gia ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý, số doanh nghiệp mới bắt đầu về chuyển đổi số chiếm tới trên 80%.

Các bước tiến hành chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với hoàn cảnh của mình. Để có gợi ý và tham khảo, chúng tôi giới thiệu cách nhìn của mình với sáu bước của chuyển đổi số. Hy vọng các bước này có thể vận dụng trong nhiều trường hợp, cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp

  • Bước 1: Có nhận thức và tư duy đúng về chuyển đổi số. Với một tổ chức, nhận thức của lãnh đạo cao nhất là điều kiện tiên quyết, để từ đó truyền nhận thức, thay đổi tư duy và khát vọng tới các thành viên.
  • Bước 2: Xây dựng được chiến lược và lộ trình chuyển đổi số. Xác định trạng thái hiện tại và trạng thái cần đến để định rõ mục tiêu, xây dựng lộ trình với các giai đoạn hợp lý và kế hoạch thực hiện từng giai đoạn với nội dung cụ thể.
  • Bước 3: Xây dựng năng lực số, gồm hạ tầng thiết bị và dữ liệu, đào tạo nhân lực số, xây dựng văn hoá đổi mới trong tổ chức với mô hình hoạt động mới…
  • Bước 4: Xác định công nghệ số chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động cũng như các nền tảng cần có để hỗ trợ việc chuyển đổi.
  • Bước 5: Xác định mô hình hoạt động, kinh doanh mới.
  • Bước 6: Thực hiện chuyển đổi toàn diện với kết quả của các bước trước.

Chuyển đổi số tại Việt Nam đang được các doanh nghiệp áp dụng trong các hoạt động kinh doanh của mình, tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng chuyển đổi số thành công sẽ là bước đầu để doanh nghiệp có thể phát triển vượt bậc và bền vững trong tương lai.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *