25/11/2020

Các chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự cũng giống như làm quảng cáo, doanh nghiệp phải đưa ra được những lý do để thuyết phục ứng viên lựa chọn mình. Trong marketing, ta có các chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo. Còn trong tuyển dụng nhân sự thì sao? Tại Việt Nam, khái niệm đo lường hiệu quả tuyển dụng nhân sự còn khá mới. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp muốn thu hút nhân tài thì buộc phải có chương trình tuyển dụng tốt và phải đo lường được chính xác hiệu quả của nó.

Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng nhân sự (Cost Per Hire)

Chi phí trên mỗi lần tuyển dụng = Chi phí tuyển dụng / (Lương thưởng + Phúc lợi)

Chỉ số này sẽ cho doanh nghiệp biết số tiền lương và phúc lợi mà doanh nghiệp phải trả cho một nhân viên mới. Chi phí tuyển dụng có thể bao gồm chi phí đăng bài lên các trang tuyển dụng, chi phí thuê ngoài tuyển dụng, xem xét hồ sơ, sàng lọc, phỏng vấn ứng viên.

Thời gian tuyển dụng nhân sự

Thời gian tuyển dụng = Số ngày để trống vị trí x Số vị trí còn trống

Thời gian trung bình để tuyển dụng một vị trí tại Mỹ là 24,9 ngày. Còn tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đưa ra con số cụ thể. Tuy nhiên, con số này không phụ thuộc vào sự thịnh vượng của một nền kinh tế, mà phụ thuộc vào mức độ nghiêm ngặt khi tuyển dụng nhân sự, sự “sẵn có” của các ứng viên và các kênh tuyển dụng.

Kênh tuyển dụng nhân sự

Theo dõi các kênh tuyển dụng nhân sự

Doanh nghiệp nên theo dõi các kênh tuyển dụng và tìm ra kênh vào thu lại nhiều ứng viên nhất, kênh nào có nhiều nhân sự “chất” nhất. Bằng cách theo dõi này, doanh nghiệp có thể so sánh các chỉ số khác nhau theo từng kênh, từ đó phân bổ lại ngân sách tuyển dụng để đạt hiệu quả cao nhất.

Tỷ lệ năng suất tuyển dụng nhân sự

Tỷ lệ năng suất tuyển dung = (Số ứng viên vào vòng tiếp theo / Tổng số ứng viên vòng hiện tại) x 100

Con số này cho biết quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp hiệu quả như thế nào. Doanh nghiệp có thể sử dụng để theo dõi từng bước trong quá trình tuyển dụng, hoặc so sánh xem kênh tuyển dụng nào đem lại tỷ lệ ứng viên chất lượng cao.

Tỷ lệ nhân sự nhận Offer

Doanh nghiệp có thể đo lường tính hiệu quả của quy trình tuyển dụng bằng cách theo dõi tỷ lệ ứng viên nhận Offer. Để gia tăng tỷ lệ này, doanh nghiệp cần có những ý tưởng, offer hấp dẫn để thu hút ứng viên. Tỷ lệ này cũng chỉ ra những điều cần thay đổi trong quá trình tuyển dụng. Làm thế nào để ứng viên tiếp nhận được văn hóa doanh nghiệp? Tại sao họ chấp nhận Offer của doanh nghiệp khác thay vì doanh nghiệp mình? Điều gì cản trở ứng viên nhận Offer? Là tiền lương hay là khả nang thăng tiến công việc trong tương lai?

Tốc độ thay thế nhân sự

Tốc độ thay thế nhân sự = Số nhân viên nghỉ việc 1 kỳ x Trung bình số nhân viên kỳ đó

Tốc độ thay thế nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp xác định được các vấn đề trong công tác nhân sự. Chỉ số này nên được theo dõi hằng quý hoặc hằng năm để kịp thời phát hiện và điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Chi phí thay thế nhân sự

Chi phí thay thế nhân sự = Chi phí xử lý nghỉ việc + Chi phí để trống vị trí + Chi phí tìm ứng viên thay thế + Chi phí đào tạo

Theo một báo cáo của Mỹ, với những công việc có mức lương nhỏ hơn 50.000 đô la, chi phí thay thế nhân sự là 20% tiền lương. Các báo cáo khác cũng chỉ ra chi phí này chiếm từ 25% đến 250% mức lương hằng năm của một nhân sự.

Doanh nghiệp sẽ mất đi năng suất hoạt động hiện có khi một nhân viên nghỉ việc, và những nhân viên còn lại sẽ bi gián đoạn công việc. Doanh nghiệp cùng cần bỏ ra chi phí để tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Vì vậy, sẽ là tổn thất lớn của doanh nghiệp nếu một nhân viên nghỉ việc, ngay cả khi người đó không đóng vai trò quan trọng trong tổ chức.

Tỷ lệ nhân sự ở lại

Tỷ lệ nhân sự ở lại = (Số nhân viên ở lại / Số nhân viên đầu kỳ) x 100

Theo dõi tỷ lệ nhân sự ở lại và so sánh với tỷ lệ thay thế nhân sự sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự. Doanh nghiệp có thể chia nhân viên thành những người có thành tích cao và những người có thành tích thấp để hiểu rõ hơn ai sẽ ra đi và tại sao.

Liên tục theo dõi tỷ lệ nhân sự ở lại để có các quyết định kịp thời

Nhiệm kỳ nhân sự

Nhiệm kỳ nhân sự = Số tháng mỗi nhân viên đã làm việc / Số nhân viên hiện tại

Con số này cho thấy nhân viên thường ở lại với doanh nghiệp trong bao lâu, để từ đó ra các quyết định giữ chân hoặc để nhân viên rời đi khi hết “nhiệm kỳ”.

Kết

Nhân sự là trung tâm, là nòng cốt của tổ chức. Vì vậy các doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ các biến động nhân sự để đưa ra những chính sách phù hợp, kịp thời, đảm bảo nhân sự luôn trong trạng thái năng suất cao nhất, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *